Moleküler Genetik Eğitim
Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu
UYGULAMALI EĞİTİMLERİMİZ

 

Lisans/lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, teknikerler ve kendini geliştirmek isteyenler, biyolojik bilimlerle ilgili laboratuvar ve bilgisayar tekniklerini öğrenme ve uygulama sıkıntısı yaşamaktadır. NevAkademi, teorik bilgiyi uygulamaya aktaramamış herkes için uygulamalı temel moleküler biyoloji,  ile biyoinformatik kursları sunmaktadır. Laboratuvar uygulamalı kurslarımız her katılımcının kendisinin deneyi yapmasına olanak vermektedir. Bilgisayar uygulamalı kurslarımızda ise katılımcılara örnek veri üzerinden uygulama yaptırmaktayız.

DNA İzolasyonu

Nanodrop Kullanımı ve DNA Ölçümü

PCR

Agaroz Jel Hazırlama

Agaroz Jel Elektroforezi

Genetik Analizöre Numune Yüklenmesi

Fragman, Sekans, Mikrosatellit ve Snapshot Yürütmeleri

Yürütme Sonuçlarının Analizi ve Yorumlama

RNA izolasyonu

cDNA yapımı

Real Time PCR Uygulaması

NGS Analizi

Primer Tasarımı

Yeni Nesil Dizileme (NGS) Teknikleri Teorik ve Uygulama

Lise Düzeyi Uygulamalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri Eğitimleri

Sebze ve Meyvelerden DNA İzolasyonu

Pipetaj Teknikleri ve Uygulama

MiniPCR ile PCR Uygulama Teknikleri

Transilluminator ile PCR öncesi ve sonrasının Jel Elektroforezinde Görüntülenmesi

Agaroz Jel Hazırlanması

Teorik ve Pratik